Projektek

A Kormány által 1573/2020. (IX. 9.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Mesterséges Intelligencia Stratégiájának (MIS) egyik leghangsúlyosabb célkitűzése a hazai adatgazdaság beindítása, valamint a digitális ökoszisztéma, azon belül az adatgazdasági ökoszisztéma fejlesztése. Ennek megvalósítását az Innovációs és Technológiai Minisztérium felügyelete alatt a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. keretei között a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont (NATUK) végzi.

A NATUK a MIS-re vonatkozó intézkedések végrehajtása céljából a mesterséges intelligenciával és adatgazdasággal összefüggő feladatokat látja el. A Tudásközpont kiemelt projektje az adattárca, valamint az adatgazdaságot érintő kérdések szabályozása mellett közgazdasági modellek felállításával foglalkozik, továbbá a gazdaságélénkítés egyik eszközeként a magyar kis- és középvállalkozásokat ösztönzi az adatintenzív működésre. A NATUK adatvezérelt, személyre szabott adatgazdasági, közpolitikai, közigazgatási és jogi minőségbiztosítást végez.

A NATUK feladata négy – közgazdasági, jogi, műszaki és közpolitikai – dimenzió mentén egy adatvezérelt és minőségbiztosítással támogatott folyamatrendszer kialakítása. A NATUK a nemzetközi jó gyakorlatok átültetésével, valamint a szereplők érdekeltségének tudatosításával a magán adatvagyon fölötti rendelkezés és a magán adatvagyon készletek aktiválásának ösztönzésére törekszik, amelynek eredménye a magyarországi adatgazdasági ökoszisztéma nemzetközi versenyképességének növekedése.


GINOP-3.2.8-20-2020-00001

A GINOP-3.2.8-20-2020-00001 azonosítószámú, az „MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére” elnevezésű európai uniós projekt 2021. január 1-jén indult. A projekt a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumában, az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, költségvetése 1 milliárd forint, a projekt zárásának tervezett időpontja 2022. december 31.

A GINOP-3.2.8-20 projekt elsődleges célja a hazai kis- és középvállalkozások (továbbiakban: KKV-k) hatékonyságának és jövedelemtermelő képességének mesterséges intelligencia (továbbiakban: MI) alapú üzleti információs és kommunikációs eszközök (továbbiakban: IKT) bevonásával történő javítása, és az adatgazdaságban történő részvételük erősítése. A projekt üzletfejlesztési és technológiai tanácsadást, képzéseket, (ön)értékelési eszközöket és fejlesztési kapacitást biztosít olyan digitálisan felkészült, a mesterséges intelligencia és az adatvagyon felhasználása iránt érdeklődő KKV-knak, amelyek fejlődésük elősegítésére új üzleti lehetőségeket és megoldásokat keresnek, azok irányában nyitottak. A fejlesztésekbe 150 vállalkozás bevonását tervezzük, amelyek közül 100 cég számára – a vállalkozásokkal közösen – demó alkalmazást (proof of concept) fejlesztünk, valamint további 50 cég informatikai fejlesztésekre történő érzékenyítését valósítjuk meg. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával történő szoros együttműködésnek köszönhetően a projektbe bevont vállalkozásokat a Kamara adatbázisából választjuk ki.

Első feladatunk a projektbe bevonandó vállalkozások szegmentációja és strukturált felmérése, amelynek célja, hogy a célcsoportot képező KKV-k sajátos jellemzőik, igényeik, iparági gyakorlatuk szerint csoportosíthatók legyenek, így előkészíthessük a részükre optimalizált, tipizált támogatási tevékenységek kialakítását. A szegmentáció után indulhat az azonosított, meghatározott vállalkozások személyes felkeresése, a felmérési keretrendszerben kialakított kérdőívek kitöltetése, a kialakított online felületen a vállalkozások regisztrációja. A feladathoz szorosan kapcsolódik egy online felület kialakítása, amely a vállalkozások számára biztosítja a felmérési kérdőív önálló kitöltését, a felmérési eredmények tárolását, illetve a programba bevont vállalkozások tevékenységeinek nyomon követését a program későbbi szakaszaiban is. A projekt során ez a felület teszi lehetővé a folyamatos kapcsolattartást a vállalkozásokkal.

A felmérés eredményeinek felhasználásával elkészül egy kategorizált és tematizált szolgáltatás katalógus, amely felöleli a projektben részt vevő cégek igényeit lefedő, technológiailag megvalósítható és üzletileg releváns szolgáltatás opciókat, valamint azok üzleti modelljeit. A katalógus tartalmazni fogja a köz- és nyitott adatokra (open data) vonatkozó szolgáltatásokat, felhasználási lehetőségeket.

A projekt keretében megvalósul egy második felmérés is, amely során a KKV-k adatvagyonának adathasznosítási és MI szempontú áttekintése, a szektor informatikai és infrastrukturális érettségének vizsgálata, az MI és adat kompetencia és kapacitás értékelése történik. Az adatvagyon felmérésének folyamatközpontú – folyamatbányászati – megközelítése lehetőséget ad a releváns és látens adatok hasznosításának kérdéseire, ennek segítségével új utak jelölhetők ki az üzleti igények kielégítésére.

A projekt során azonosított, az MI és adatalapú szolgáltatások, technológiák bevezetésében, adaptálásában érdekelt KKV-k részére komplex szervezet- és üzletfejlesztési tanácsadást nyújtunk az Akcelerátor Központban foglalkoztatott tanácsadók segítségével. A projekt keretében két Akcelerátor Központ kerül kialakításra, ezeken a helyszíneken zajlanak majd a fejlesztések, illetve a projektbe bevont vállalkozások részére szakmai workshopokat és bemutatókat szervezünk. Az eseményeken gyakorlati műhelymunkák, célzott képzések és bemutatók, illetve tanácsadások lesznek elérhetők a projektben részt vevő vállalkozások részére. Emellett érzékenyítő képzéseket tervezünk azzal a céllal, hogy felkészítsük a vállalkozásokat demó vagy proof of concept projektek „befogadására” és lebonyolítására. A képzési anyagok és információk segítségével minden érintett KKV hozzájuthat azokhoz az elméleti és gyakorlati ismeretekhez, amelyek szükségesek az adott jó gyakorlat vagy demó alkalmazás saját üzleti működésbe történő bevezetéséhez, adaptáláshoz.

A GINOP-3.2.8-20 projekt megvalósításával hozzájárulunk a mesterséges intelligencia alapú üzleti IKT megoldások KKV szektorbeli terjedéséhez, a hazai digitális és adatgazdaság fejlődéséhez, ezek eredményeképpen a hazai gazdaság versenyképességének javulásához.

Amennyiben a projekttel kapcsolatban további kérdése merülne fel, kérjük, keressen bennünket bizalommal a ginop328@navu.hu e-mail címen.

Kedvezményezett neve Digitális Jólét Nonprofit Kft. és Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciuma
Projekt azonosítószáma GINOP-3.2.8-20-2020-00001
Projekt elnevezése MI innovációs- és kompetenciaközpont, adatvagyon-gazdálkodási kapacitás kialakítása a hazai KKV-k számára Mesterséges Intelligencia alkalmazások ösztönzésére
Támogatás összege 1 000 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100%
Megvalósítási időszak 2021.01.01-2022.12.31.
Támogatási alap Európai Regionális Fejlesztési Alap


Az INPUT Program európai uniós finanszírozásból megvalósuló kiemelt kormányzati projekt, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) irányítása alatt működik.

Az INPUT Programot azzal a céllal hívták életre 2016-ban, hogy elősegítse a Közép-Magyarország régión (KMR) kívüli startup ökoszisztémák fejlődését, IKT fókuszú új ötletgazdák és startup vállalkozások létrehozását, a már meglévők fejlesztését és lehetőséget teremtsen számunkra nemzetközi piacokon való megjelenésre.

E célok elérése érdekében olyan speciális szakmai támogatást nyújt, melynek köszönhetően növekszik a hazai, KMR-en kívül működő IKT startup, mikro- és kisvállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek a külpiacra lépéshez szükséges tudása és kapcsolati tőkéje, valamint a szektor szereplőinek együttműködése.

Az INPUT Program akár ötletfázistól egészen a nemzetközi piacra lépésig végig vezeti az ötletgazdákat, startupokat, minden érettségi fázisban (ötlet, early stage, growth stage), az igényeknek megfelelő, cégre szabott szolgáltatással.

A Program négy fő szakmai pillérből áll:

  • Országos koordinátor, valamint mentor- és szakértői hálózat
  • Képzések, rendezvények
  • Üzletfejlesztési tanácsadás
  • Nemzetközi piacra lépés elősegítése

A Program szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.

inputprogram.com
info@inputprogram.com